НАШ ПРЕДЛОГ ЗА ВАШЕТО СЛЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 2024/25 ...


Нашиот предлог за најдобар постер за ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ - МАССУМ 2023 ...


Бранење на проектни активности 2023/24 ...


Архива - Бранење на проектни активности 2022/23 ...


Архива - Бранење на проектни активности 2021/22 ...


OnLine настава


Образовни профили


Активности

ПОРАНЕШНИ УЧЕНИЦИ ЗА НИВ И ЗА НАС ...


ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТУ "Гостивар" 2021 ...


Завршна сметка за 2023 - 903 ...


Завршна сметка за 2023 - 787 ...


Завршна сметка за 2023 - 785 ...


Завршна сметка за 2023 - 78544 ...