Нашиот предлог за најдобар постер за ОБРАЗОВНО РАНДЕВУ - МАССУМ 2023 ...


Бранење на проектни активности 2022/23 ...


НАШ ПРЕДЛОГ ЗА ВАШЕТО СЛЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 2023/24 ...


OnLine настава


Образовни профили


Активности

ПОРАНЕШНИ УЧЕНИЦИ ЗА НИВ И ЗА НАС ...


ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ОСТУ "Гостивар" 2021 ...


Завршна сметка за 2022 - 903 ...


Завршна сметка за 2022 - 787 ...